INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.11.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. František Vlasák 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.11.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. František Vlasák 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
změna místa konání, původně Hotel Harmony
21.11.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Dům kultury Akord
JUDr. František Vlasák 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.11.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. František Vlasák 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je vysvětlit nové právní úpravy a popsat změny, které v systému nastanou od 1. 1. 2019. Změny, k nimž došlo v roce 2018, budou popsány s ohledem na nejasná či sporná místa přijaté právní úpravy. Seminář je určen především pro mzdové účetní, personalisty, osoby samostatně výdělečně činné, pracovníky státní správy, samosprávy a dalších organizací, jejichž činnost souvisí s problematikou nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, jakož i pro ostatní zájemce o tuto problematiku.

Program semináře:

 • Nemocenské pojištění
  • Účast na nemocenském pojištění (základní pojmy, podmínky účasti, pojištění v zaměstnání malého rozsahu a u dohody o provedení práce)
  • Dávkový systém nemocenského pojištění (přehled dávek, obecné podmínky nároku na dávky)
  • Nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • Nové dávky nemocenského pojištění – otcovská a dlouhodobé ošetřovné
  • Výpočet dávek nemocenského pojištění (stanovení denního vyměřovacího základu, započitatelný příjem, rozhodné období, výše dávek)
  • Vyplácení dávek (uplatnění nároku na dávky, výplata dávek)
  • Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění (úkoly oznamovací, úkoly evidenční, úkoly při přijímání žádostí o dávky, další povinnosti zaměstnavatele)
 • Pojistné na sociální zabezpečení
  • Poplatníci pojistného (zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ)
  • Vyměřovací základ (započitatelné příjmy a vyloučené příjmy u zaměstnance, vyměřovací základ u OSVČ)
  • Sazby pojistného
  • Odvod pojistného (placení pojistného zaměstnavatelem, placení OSVČ – zálohy a doplatek pojistného)
  • Maximální vyměřovací základ
  • Způsob placení pojistného
  • Defekty při platbě pojistného (přeplatek a nedoplatek pojistného, penále, promlčení pojistného, placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, pravděpodobná výše pojistného)
  • Další povinnosti zaměstnavatelů (uschovávání dokladů)
 • Očekávaný vývoj v oblasti NP a PojSZ
  • Elektronická neschopenka
  • Další očekávané změny
 • Diskuse, závěr