INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemocenské a důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.1.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Michal Ztratil 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Školení je určeno pro mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.

Program semináře:

 • Nemocenské pojištění
  • chystané změny od 1.1.2020
  • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu a soudů
  • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
  • zkušenosti s dávkami nemocenského pojištění v roce 2019 – zrušení karenční doby
  • eNeschopenka
   • rozhodování ve věci dočasné pracovní neschopnosti – vznik, průběh a ukončení
   • povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců
   • povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku
   • povinnosti ošetřujících lékařů
   • nová služba pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ, nastavení automatických notifikací zaměstnavateli
   • další otázky ve vztahu k zavedení eNeschopenky
  • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
  • další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy
 • Pojistné na sociální zabezpečení
  • okruh poplatníků, vyměřovací základy, výše sazby a změna splatnosti pojistného u OSVČ,
  • nová výše maximálního vyměřovacího základu,
  • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ
  • další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy
 • Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního procesu.