INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nakládání s majetkem obcí podle NOZ, zákona o obcích a zákona o registru smluv

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
Změna termínu (původně 5.9., nyní 21.9.)
21.9.2017
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Luboš Průša 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s nakládáním s majetkem obcí a se změnami, které v dané problematice přinesl nový občanský zákoník, zákon o obcích, zákon o registru smluv a další související legislativa.

Cílovou skupinou jsou úředníci dle §2 zákona č. 312/2002 Sb.

Program školení:

 • Změny vyplývající z NOZ
  • Definice věci a věci nemovité
  • Nehmotné nemovité věci
  • Inženýrské sítě a komunikace
  • Návrat superficiální zásady do NOZ – stavby součástí pozemků
  • Změny v pojetí neplatnosti právního jednání
  • Ústavní meze dispozic s obecním majetkem – neplatnost dispozic
  • Nová předsmluvní odpovědnost obcí
  • Nové právní instituty při nakládání s obecním majetkem a nejvýznamnější změny ve stávajících institutech (nájem, pacht, výprosa, nájem bytu, služebnosti atd.)
  • Změny v katastru nemovitostí
  • Změny v daňové úpravě převodů nemovitých věcí
 • Změny v nakládání s majetkem obcí dle novely zákona o obcích č. 106/2016 Sb.
  • Změna ve zveřejňování záměru nakládání s nemovitým majetkem obce
  • Změna pravidla při určování ceny obvyklé při úplatném převodu
  • Změny v příslušnosti orgánu obce rozhodovat o právních jednáních, zejména v tzv. nevyhrazené působnosti rady obce a působnosti u pozemních komunikací a inženýrských sítí
  • Změny v právní úpravě účasti obce při veřejné dražbě
  • Účinnost změn vzhledem k probíhajícím procesům dispozic s majetkem zahájeným před 1. 7. 2016
  • Porovnání rozdílů ve zveřejňování a schvalování - dle Metodiky MV ČR 7. 2.
 • Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb.
  • Důvod vzniku
  • Působnost, povinnosti obcí
  • Dvě etapy zavádění povinností dle zákona
  • Novela zákona o registru smluv - březen 2017