INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nájem bytů a nebytových prostor

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.11.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Josef Darebný 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Josef Darebný 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.12.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Josef Darebný 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pronajímatelům, pracovníkům bytových odborů na obcích, pracovníkům realitních kanceláří, správcům bytových fondů, nájemcům bytů nebo nebytových prostor.

Program semináře:

 • Terminologie občanského zákoníku se zaměřením na závazkové právo
 • Obecná ustanovení o nájmu
 • Rodinné právo, manželské majetkové právo - bydlení manželů
 • Právní úprava nájmu bytu a prostoru sloužícího podnikání (včetně prostoru, jehož účelem není provozování podnikatelské činnosti) podle zákona č. 89/2012 Sb.
 • Nájem bytu
  • smlouvy o nájmu, doba nájmu, skončení nájmu, počátek běhu výpovědní lhůty, výpovědní důvody, výpověď nájmu bez výpovědní doby
  • práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
  • problematika nájemného a plnění spojených s nájmem bytu, nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
  • přechod nájmu bytu (následky smrti nájemce)
  • služební byty, byty zvláštního určení, společný nájem, podnájem bytu
 • Ustanovení OZ od kterých se nelze odchýlit
 • Právní úprava plnění (služeb) spojených s užíváním bytu - zákon č. 67/2013 Sb., včetně úpravy, kterou přinesla novela- zákon č. 104/2015 Sb.
 • Právní předpis, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele - vyhláška č. 269/2015 Sb. Výklad k metodickému pokynu MMR.
 • Účast nájemce na opravách a údržbě bytu - podrobný rozbor NV č. 308/2015 Sb.
 • Nájem a podnájem prostoru sloužícího podnikání
  • uzavírání nájemních smluv
  • skončení nájmu
  • nájemné za nájem nebytových prostor
  • úhrada služeb spojených s užíváním prostoru sloužícího podnikání
  • nájem prostoru, jehož účelem není ani bydlení, ani provozování podnikatelské činnosti
 • Nově upravené vzory smluv a podání, prezentace dané problematiky.
 • Diskuse, dotazy, konzultace