INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Na co dát pozor v pracovněprávních písemnostech

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.2.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Petr Bukovjan 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.3.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Petr Bukovjan 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktualitami v pracovněprávní oblasti a s problematickými okruhy týkajícími se prcovněprávních písemností.

Program semináře:

 • Aktuální změny v pracovněprávní oblasti.
 • Jak správně formulovat
  • pracovní smlouvu - podstatné náležitosti; další obvyklá ujednání – zkušební doba a doba trvání pracovního poměru; čemu se raději vyhnout – zpracování povinných osobních údajů, informace
  • jmenovací dekret - obsahové náležitosti; doprovodná dohoda
  • dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce - odlišnosti od PS; jak s dobou trvání; ujednání o zrušení; správné vymezení rozsahu práce
  • informaci o právech a povinnostech - co konkrétně a do jakých podrobností
 • Jak je to se změnami obsahu pracovní smlouvy
  • správné pojmenování (dohoda vs. dodatek)
  • kdy je potřeba souhlasu zaměstnance a kdy může zaměstnavatel postupovat samostatně
  • co konkrétně se mění (rozdíl mezi dočasnou změnou druhu práce a změnou doby trvání pracovního poměru, apod.)
 • Jak nechybovat v souvislosti se skončením pracovního poměru
  • upozornění na nečastější chyby ve vazbě na vytýkací dopisy
  • upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky
  • vymezení skutkové podstaty výpovědního důvodu nebo důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru apod.
  • co má obsahovat POZ a pracovní posudek.
 • Další důležité písemnosti
  • odvolání z vedoucího pracovního místa - důvody a jejich vymezení; koho lze vlastně odvolat
  • mzdový a platový výměr (obsah, změny, načasování)
  • dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty (na které hodnoty ji lze vztáhnout, základní pravidla odpovědnosti zaměstnance za schodek)
 • Kde písemná forma být nemusí, ale lze ji doporučit
  • dohoda o práci přesčas nad limity
  • dohoda o čerpání NV za práci přesčas
  • pracovní pohotovost
  • vyslání na pracovní cestu
  • prokázání překážky v práci, apod.
 • Nová výkladová stanoviska AKV
  • prodloužení zkušební doby
  • nesplňování předpokladů pro řádný výkon práce
  • práce přesčas
  • pružné rozvržení pracovní doby a nepřetržitý odpočinek apod.
 • Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
  • změna doby trvání pracovního poměru
  • intenzita porušení „pracovní kázně“ a výpověď z pracovního poměru, atd.
 • Dotazy a diskuse.