INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mzdy pro začátečníky - dvoudenní kurz

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.10. - 13.10.2017
9:00 - 15:00
Plzeň
E-centrum
Mgr. Gabriela Domanská 3.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Účastníci získají základní přehled o problematice mzdového účetnictví, vedení personální agendy, pracovně právních předpisech a o povinnostech vůči institucím státní správy. Také si procvičí znalosti na praktických příkladech.

Školení je vhodné pro začínající mzdové účetní, personalisty a pro ty, kteří chtějí získat ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovně právní agendy.

První den:

 • Pracovní právo
  • Osobní spis zaměstnance
  • Vznik, změny a skončení pracovního poměru
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Pracovní doba
  • Dovolená
  • Překážky v práci
  • Odměňování
  • Vedení personální agendy
 • Způsoby odměňování
  • Mzda, plat, odměny z dohod
  • Minimální mzda / Zaručená mzda
  • Příplatky ke mzdě
 • Průměrný výdělek
  • Průměrný výdělek čistý / hrubý, hodinový /měsíční
  • Používání průměrného výdělku

Druhý den:

 • Daň z příjmu ze závislé činnosti
  • Daňové prohlášení
  • Slevy na dani
  • Daňové zvýhodnění
  • Výpočet a odvod zálohové /srážkové daně
  • Roční zúčtování záloh na daň
 • Pojistné na sociální zabezpečení
  • Výpočet a odvod pojistného
  • Okruh pojištěných osob
  • Nemocenské dávky
  • Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
  • Evidenční listy důchodového pojištění
  • Další povinnosti zaměstnavatelů
 • Zdravotní pojištění
  • Výpočet a odvod pojistného
  • Kategorie pojištěnců
  • Oznamovací povinnost zaměstnavatele
 • Zákonné pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
  • Výpočet a placení pojistného
  • Jednotlivé náhrady