INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mzdové aktuality, DPP, DPČ a zaměstnání malého rozsahu, návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.10.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Růžena Klímová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.10.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Růžena Klímová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019, komplexní informace o dohodách o pracích mimo pracovní poměr a seznámit se s návrhem změn v dalším roce.

Program semináře:

 • Změny ve mzdové oblasti
  • od 1.5.2019 - uplatnění srážkové daně do 3 000 Kč bez Prohlášení (zákon č. 80/2019 Sb.)
  • od 1.6.2019 - nové parametry při provádění srážek ze mzdy -  NV č. 91/2019 Sb.
  • od 1.7.2019 - zákon č. 32/2019 Sb. - zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ, dopad na výpočet daňového základu
 • Vše o DPP, DPČ
  • uzavírání DPP a DPČ – limity objemu práce v rámci těchto  dohod
  • udměňování
  • účast na zdravotním a nemocenském pojištění
  • pracovnělékařské služby u DPP a DPČ
  • průměrný výdělek
  • zápočtový list
  • Zdanění odměn z DPP a DPČ
  • souběh příjmů od jednoho plátce
  • zaměstnání malého rozsahu
  • podmínky  pro vznik účasti na NP
  • přihlašovací lhůty k účasti na NP
  • příjem zúčtovaný po skončení  ZMR
  • pravděpodobný příjem pro nemocenské
 • Návrh - Změny v pracovněprávní oblasti a odměňování
  • návrh novely zákoníku práce – z pohledu mzdové účetní a personalisty
  • dovolená – stanovení nároku na dovolenou  v hodinách - návrh
  • příklady výpočtu, krácení, atd.
  • dovolenková pokladna
  • výše minimální mzdy a nejnižších úrovní  zaručené mzdy  v roce 2020
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
 • Návrh změn v ZDP
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • elektronická neschopenka od roku 2020
  • nové redukční hranice pro rok 2020
  • maximální vyměřovací základ v roce 2020
  • další parametrické údaje
  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v roce 2019 a v roce 2020
  • minimální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu 
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • nezabavitelná částka v roce 2020
  • výše životního minima
  • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • Změny v poskytování rodičovského příspěvku
 • Další změny k datu konání semináře
 • Dotazy a diskuse