INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mzdové a personální povinnosti zaměstnavatele

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.10.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Zdeněk Křížek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.10.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Zdeněk Křížek 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.10.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Zdeněk Křížek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.10.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Zdeněk Křížek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
7.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Zdeněk Křížek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen zejména pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí doplnit své znalosti z oblasti mzdové a personální agendy o aktuální informace. Cílem semináře je seznámit účastníky se změnami v legislativě v personální a mzdové agendě 2018. Seminář je doplněn zkušenostmi z praxe získaných při vedení agendy pro klienty v soukromé i státní sféře.

Program semináře:

 • Zákoník práce
  • změny z pohledu personalistů v roce 2018
  • nábor nových zaměstnanců
  • požadované doklady v rámci přijímacího řízení, pracovně lékařské prohlídky, zápočtový list - obsah a jeho vydávání
 • Praktické provádění nařízení o ochraně osobních údajů GDPR
  • personalistika a mzdové účetnictví s ohledem na nové nařízení GDPR
  • ochrana a zpracovávání osobních údajů, obecné a citlivé osobní údaje
  • vybraná ustanovení GDPR pro práci personalistů a mzdových účetních: co nově smí/nesmí personalista, mzdová účetní vyžadovat od uchazečů o práci
  • archivace osobních dokladů
  • řada doporučených vzorů
 • Praktické zkušenosti v personalistice na konkrétních příkladech
  • výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené
  • uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou
  • výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců
  • dohody o pracích mimo pracovní poměr
  • čeho se vyvarovat při uzavírání pracovněprávních vztahů
  • poznatky z kontrol inspekce práce
  • princip tzv. zaměstnání malého rozsahu v roce 2018 + nové posouzení
  • odvody sociálního a zdravotního pojištění
  • nároky zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
  • doručování písemností
  • skončení pracovního poměru na dobu určitou a zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Dovolená
  • princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku, vnitřní firemní předpisy, pracovní řád
  • příklady na výpočet dovolené
 • Mzdová problematika
  • zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2018
  • časté chyby zaměstanavatele při poskytování mezd
  • minimální mzda versus zaručená mzda
  • určování mzdy a platu
  • mzdový, platový výměr a jeho obsah
  • povinnosti zaměstnavatele při poskytování zákonných příplatků (práce přesčas, svátek, noc, víkend, včetně jejich kumulace)
  • potvrzení o výši průměrného výdělku pro Úřad práce a možné kontroly Úřadu práce
  • pravděpodobný výdělek a různé způsoby jeho zjištění
  • náhrada za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu a nemoci z povolání a její specifický výpočet
  • praktické příklady
 • Náhrada mzdy a nemocenské pojištění
  • povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti
  • kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů
  • návrh vzoru směrnice kontrolu PN
 • Nemocenské pojištění
  • posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění: pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2018, vyplňování podkladů – tiskopis „Příloha k žádosti o ...“, jednotlivé dávky nemocenského pojištění
  • nová dávka „otcovská “, první zkušenosti s touto novou dávkou, vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění
  • dlouhodobé ošetřovné od 1.6.2018
  • vazba těchto překážek v práci v Zákoníku práce viz. nový § 191a
  • povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění
  • povinnosti práce neschopných zaměstnanců
  • povinnosti ošetřujících lékařů
  • možné sankce
  • výpočet dávek nemocenského pojištění 2018
 • Diskuse a odpovědi na dotazy