INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mzdová účetní v praxi roku 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.11.2019
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Marie Hajšmanová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro mzdové účetní personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně.

Program semináře:

  • Pracovně právní vztahy a jejich vliv na  rozvrh pracovní doby, odměňování, dovolenou a  překážky v práci s náhradou mzdy (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, home office)
  • Průměrné výdělky, výpočet průměrného výdělku v případě dohod o provedení práce, pracovních poměrů s nepravidelnou pracovní dobou
  • Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, nové redukční hranice pro rok 2020, důsledky zrušení karenční doby v praxi
  • Nemocenské pojištění, nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění pro rok 2020, elektronická neschopenka
  • Důchodové pojištění, podmínky nároku na důchod, předčasný starobní důchod, redukční hranice pro výpočet důchodu od ledna 2020
  • Srážky ze mzdy, nový výpočet nezabavitelného minima, sporné otázky související s exekučním a insolvenčním řízením
  • Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, specifické případy souběhu více pracovně právních vztahů z pohledu zdravotního pojištění
  • Daň z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2020, stručný přehled, vyživované dítě z pohledu zákona o daních z příjmů, příprava na budoucí povolání – téma stále k diskusi
  • Další změny právních předpisů od ledna 2020 s dopadem do oblasti odměňování (cestovní náhrady, náhrada mzdy v případě pracovního úrazu.)

Obsah semináře bude doplněn podle stavu legislativy.