INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Legislativní aktuality roku 2019 pro mzdové účetní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.2.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
PhDr. Dagmar Kučerová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s posledními aktualitami ve mzdové účtárně a v pracovněprávní oblasti.

Program semináře:

 • Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti – superhrubá mzda a solidární zdanění, připomenutí změn účinných od roku 2018, nové daňové tiskopisy, nové podrobnější vyjádření GFŘ k zahrnování nepeněžních příjmů do mzdového listu atd.
 • Minimální mzda od roku 2019 – změna nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě, mzda při kratším stanoveném a sjednaném týdenním pracovním úvazku, dopad zvýšení minimální mzdy do oblasti daní a zdravotního pojištění. 
 • Vyhlašovaná průměrná mzda pro rok 2019 – zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ , solidární zdanění a vyměřovací základ pro nemocenské pojištění, zvýšení důchodů a zdravotní pojištění placené státem.  
 • Zvýšení limitu pro účast na pojištění zaměstnanců z 2500 Kč na 3000 Kč a dopad do praxe (sociální, zdravotní pojištění a zdanění).
 • Důležité informace ke splatnosti záloh OSVČ a stručně k dalším změnám v placení záloh od roku 2019. 
 • Náhradní plnění za rok 2019 – průměrná mzda pro účely zákona o zaměstnanosti, zápočet nových nemocenských dávek do odpracovaných hodin pro účely náhradního plnění.
 • Nové nemocenské dávky (otcovská a dlouhodobé ošetřovné) a ELDP – vyloučené dny a vyloučené doby, ukázka vyplnění ELDP. 
 • Nové redukční hranice pro nemocenské a náhrada mzdy v roce 2019, informace o připravovaných změnách od poloviny roku 2019 – zrušení karenční doby, e-neschopenky, nemocenské dávky a zahraniční zaměstnanci (postup a tiskopisy). 
 • Cestovní náhrady od roku 2019.
 • Exekuční a insolvenční srážky – nová nezabavitelná částka, informace o připravované novele insolvenčního zákona.
 • Problematické doručování důležitých písemností zaměstnancům do zahraničí a možné změny v doručování po novele zákoníku práce.
 • Kopírování rodných a oddacích listů pro účely uplatnění slev na dani – aktuální vyjádření institucí.
 • Informace o dalších připravovaných novinkách z oblasti mzdového účetnictví.