INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kontrolní řád v aplikační praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.6.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Stanislav Szpandrzyk 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s úpravu procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle nového kontrolního řádu, a to včetně poznatků v praxi. Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají kontrolními činnostmi.

Program semináře:

 • Úvod (základní předpisy pro kontrolu, vznik a přípravy kontrolního řádu)
 • Působnost kontrolního řádu
 • Základní subjekty kontroly
 • Kontrola a její předmět
 • Úkony předcházející kontrole
 • Pověření ke kontrole
 • Průběh kontroly
  • zahájení
  • práva a povinnosti kontrolujícího
  • práva a povinnosti kontrolované osoby
  • další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby)
  • odebírání vzorků
  • protokol o kontrole
  • námitky a jejich vyřizování
  • sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky a správní delikty)
  • ukončení kontroly
 • Speciální úprava zvláštních institutů
  • kontrola výkonu státní správy
  • povinnost mlčenlivosti
  • oprava neprávností a došetření věci
  • nahlížení do spisu
  • náklady kontroly
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem
  • spolupráce kontrolních orgánů
  • zveřejňování informací o kontrolách
  • plánování kontrol
  • vztah ke správnímu řádu
 • Sankce navazující na kontrolní zjištění
 • Vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu
 • Dotazy a diskuze