INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komplikované účetní případy v účetnictví příspěvkových organizací

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.1.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Simona Pacáková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na komplikované případy v účetnictví příspěvkových organizací, a také na aktuální informace o změnách v oblasti účetnictví a daní.

Program semináře:

 • Tvorba a čerpání fondů ve vazbě na zákon 250/2000
 • Zjednodušený a plný rozsah vedení účetnictví
 • Účtování o svěřeném a vlastním majetku
 • Doporučené analytické členění účtů
 • Dohadné položky ve směrnici a v účetnictví
 • Vykázání pohledávky a závazku
 • Přijaté příspěvky a dotace
 • Opravy chyb minulých let
 • Metodika tvorby rezerv
 • Kontrola krytí fondů
 • Odpisy dlouhodobého majetku a časové rozlišení investičních transferů
 • Inventarizace majetku, závazků, ostatních aktiv a ostatních pasiv
 • Návod na kontrolu účetních výkazů
 • Obsah přílohy účetní závěrky
 • Problematické účetní postupy
 • Schválení a zveřejnění účetní závěrky

Na semináři budou předneseny také aktuální informace o připravovaných změnách v oblasti účetnictví a daní pro příspěvkové organizace.