INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak řešit problematické zaměstnance

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.4.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Bc. Ilona Bartovská 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určený pro pracovníky personálních (HR) oddělení a vedoucí pracovníky na všech stupních řízení.

Cílem semináře je připravit účastníky na řešení problémových situací v pracovním chování zaměstnanců použitím příkladů a možností řešení.

Program semináře:

 • stručný úvod tématu - nastínění aktuálnosti tématu
 • předsmluvní povinnost, výběrové přijímací řízení
  • informace o uchazeči o zaměstnání
  • přijímací pohovor
  • osobní údaje uchazeče
  • ujednání v pracovní smlouvě
  • zkušební doba a možnosti jejího prodloužení
 • průběh pracovního poměru
  • kontrola zaměstnance
  • monitorink
  • odpovědnost zaměstnanců
  • vytýkací řízení
  • porušování zákoníku práce a možnosti řešení
 • ukončení pracovního poměru
  • dohoda o rozvázání pracovního poměru
  • výpověď pro porušení pracovních povinností
  • výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky
  • okamžité zrušení pracovního poměru
  • výstupní dokumenty ze zaměstnání
  • kontroly inspekce práce
 • diskuze - odpovědi na dotazy