INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak obstát při daňové kontrole

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.11.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Mgr. Jana Višňovská 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníci semináře budou informováni o tom, jak správně podat daňové přiznání a naučí se vyvarovat zbytečným chybám. Také se dozví, co vše je nutné předložit finančnímu úřadu v případě kontroly, co úřad může vyžadovat a co naopak vyžadovat nesmí, jaká jsou práva a povinnosti kontrolovaného daňového subjektu.

Seminář je určen všem plátcům daní, zejména daňovým poradcům, účetním, ekonomům, podnikatelům (právnickým i fyzickým osobám).

Program semináře:

 • Jak si správce daně může opatřovat podklady pro daňovou kontrolu
 • Kdy může FÚ přijít na daňovou kontrolu
 • Který FÚ může daňovou kontrolu provádět
 • Co může předcházet daňové kontrole: Postup k odstranění pochybností; zákonné či nezákonné zahájení postupu; náhrada za zadržované nadměrné odpočty; přechod z POP do daňové kontroly.
 • Podmínky zahájení daňové kontroly
 • Okamžik skutečného zahájení daňové kontroly
 • Předmět a rozsah daňové kontroly
 • Nezákonně zahájená a nezákonně vedená daňová kontrola
 • Opakovaná daňová kontrola
 • Neumožnění zahájení daňové kontroly a důsledky s tím spojené
 • Kdo může zastupovat daňový subjekt při daňové kontrole
 • Co může správce daně vyžadovat od daňového subjektu
 • Co je správce daně povinen respektovat a jak je povinen postupovat
 • Co může vyžadovat daňový subjekt od správce daně
 • Elektronická komunikace se správcem daně
 • Možné důkazní prostředky a jejich použití
 • Přenos důkazního břemene mezi správcem daně a daňovým subjektem
 • Možnosti obrany v rámci daňové kontroly
 • Jak dlouhá může být daňová kontrola
 • Ukončení daňové kontroly
 • Zajišťovací příkaz a obrana proti němu
 • Jak se vyrovnat s následky po ukončené daňové kontrole
 • Sankce a možnost jejich prominutí