INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Inventarizace u vybraných účetních jednotek - aktuální stav v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.10.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Vilém Juránek 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníkům semináře bude podán praktický výklad k provádění inventarizace u vybraných účetních jednotek. Výklad bude probrán na konkrétních příkladech.

Program semináře:

  • Legislativní rámec inventarizace(zákonná úprava inventarizace, inventarizační vyhláška)
  • Okamžik provedení inventarizace - druhy inventarizací
  • Vymezení inventarizace a její fáze(rozsah inventarizace, prokazování inventarizace, fáze inventarizace)
  • Speciální úprava inventarizace pro vybrané ÚJ (inventarizační vyhláška, základní charakteristiky inventarizační vyhlášky, pojmy v inventarizaci vymezené inventarizační vyhláškou, organizace inventarizace, inventarizační komise, plán inventur, praktické provádění inventur, inventarizace vybraného majetku)