INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Intrastat od A do Z v roce 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.11.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě.

Webinář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 15 mil. Kč za rok. Výklad bude vycházet ze znění nových předpisů platných pro rok 2024, tzn. zahrnují změnu legislativy na základě nařízení vlády č. 442/2023 ze dne 13. prosince 2023 s účinností od 1. ledna 2024.

Program webináře:

 • Výkaz INTRASTAT
  • právní základ
  • zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění nařízení vlády č. 442/2023
  • sdělení ČSÚ č. 498/2021, o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
  • zjednodušené vykazování - zvýšení prahu pro zjednodušené vykazování na 30 mil. Kč + Sdělení Českého statistického úřadu č. 498/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021 o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) - s účinností od 1.1.2022
  • vznik a zánik zpravodajské jednotky - prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • zpravodajská jednotka a její povinnosti
  • pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • uvádění KN/Kombinované nomenklatury - KN pro rok 2024
  • kódy transakcí
  • země původu - dovoz/vývoz
  • kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • uvádění dalších údajů do výkazů - druh dopravy, DIČ ve výkazu odeslání/vývoz, atd.
  • provádění oprav údajů ve výkazech
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů