INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Intrastat od A do Z

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.3.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.3.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
3.4.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.4.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.5.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům. Cílem je také upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup.

Seminář je urče všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok.

Program semináře:

 • Úpravy vykazování statistiky Intrastat pro rok 2019
  • nařízení vlády č. 323/ 2018 Sb.
  • změna prahů pro vykazování - zvýšení na 12 miliónů Kč
  • úpravy dílčích pravidel pro vykazování
 • Výkaz Intrastat
  • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
  • Vznik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • Zpravodajská jednotka a její povinnosti
  • Zánik Zpravodajské jednotky
  • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • Uvádění Kombinované nomenklatury pro rok 2019
  • Kódy transakcí
  • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • Uvádění dalších údajů do výkazů
  • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
  • Provádění oprav údajů ve výkazech
  • Způsoby podání výkazu
 • Kontroly údajů ve výkazech Intrastat prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů