INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Intrastat od A do Z

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
28.11.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.11.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě a upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům.

Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok.

Program semináře:

 • Výkaz INTRASTAT
  • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
  • Vznik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • Zpravodajská jednotka a její povinnosti
  • Zánik zpravodajské jednotky
  • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • Uvádění kombinované nomenklatury
  • Kódy transakcí
  • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • Uvádění dalších údajů do výkazů
  • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
  • Provádění oprav údajů ve výkazech
  • Způsoby podání výkazu
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů