INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný majetek a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů (právnických osob)

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
9.3.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Procházková
Ing. Christian Žmolík
2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

  • Definice účetní versus daňová
  • Ocenění
  • Zařazení do užívání
  • Způsoby pořízení
  • Odpisování
  • Technické zhodnocení versus oprava
  • Dotace
  • Vyřazení z evidence
  • Specifické případy