INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví a daní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 18.10., NYNÍ 19.10.)
19.10.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Kruntorádová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví,se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, se zdůrazněním novinek pro rok 2020 a 2021 v návaznosti změny v daňových zákonech. V přednášce bude použita celá řada praktických příkladů.

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí, a to v aktuální podobě pro rok 2020 a 2021.

Program semináře:

 • Legislativní rámec , změny v majetku v důsledku NOZ
 • Formy pořizování HIM - z vlastních zdrojů, koupě na splátky, úvěr, leasing
 • Mimořádné odpisy HIM od 1. 1. 2020 v souvislosti s Covidem v příkladech
 • Nehmotný majetek a jeho změny od 1. 1. 2020
 • Oceňování majetku - pořizovací cena, HIM, DHIM A DNIM, vyvolané investice apod.
 • Daňové a účetní odpisy, volba metody daňového odepisování
 • Specifické případy odpisu HIM, DHIM, DNIM, časové, kompenentní
 • Co nelze odepisovat, přeřazování majetku
 • Problémy při zatřiďování majetku (např. součásti budovy), příloha k DP
 • Zařazovací protokoly a inventární karty
 • Technické zhodnocení vlastního a cizího HIM, NHIM po 1. 1. 2020, opravy
 • Příslušenství majetku
 • Rezerva na opravu HIM
 • Specifický majetek - zvířata, fotovoltaiky, kulurní památky, dulní díla, apod.
 • Budovy a pozemky od r. 2014
 • Součást nemovitosti či samostatní inventární karta?
 • Věcná břemena, rozhrady, pobídky v nájemních vztazích
 • Spoluvlastnictví majetku, směna majetku a daňové dopady
 • Soubory majetku
 • Vyřazení majetku z účetnictví a daňové dopady
 • Škody na majetku, zmařené investice
 • Nájem, podnájem, pacht, výpujčka
 • Majetek vytvořený vlastní činností, HIM pořízený z dotace
 • Příloha k účetní závěrce a majetek, podrozvaha
 • Inventarizace majetku a její správné provedení
 • Daňové dopady inventur - daň z příjmu, DPH
 • Majetek a vazby na ostatní daně - nemovitost, auta, RPDP, odpočet DPH
 • Přílady z praxe, časté chyby, judikáty