INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný a nehmotný majetek v roce 2024 (dvoudenní)

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.8. - 27.8.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Jiří Klíma 4.800,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a v účetnictví. Oblast majetku je velmi rozsáhlá, od problematických právních pojmů občanského práva, přes speciální definice v daních z příjmů, až po zvláštní úpravu v DPH a účetnictví.

Obsahem obou dní je nejprve rozbor právních pojmů a rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad kopíruje životní cyklus majetku - pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, až k vyřazení majetku z užívání. V samostatném bloku je pojednáno o technickém zhodnocení a opravách majetku. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů. Součástí seminářů jsou podkladové materiály.

Program webináře:

 • Základní pojmy podle daně z příjmů, účetnictví a DPH – přechodná ustanovení
 • Nemovité věci – právně, účetně, daňově
 • Stavební zákon, katastrální zákon, jednotka
 • Speciální úprava daně z příjmů – součást stavby vs. samostatná movitá věc
 • Specifika nehmotného majetku – vymezení daňové a účetní
 • Pozemek – daňová, účetní a právní úprava
 • DPH při prodeji pozemku, nové výklady a pravidla
 • Nehmotný majetek – účetní a daňové vymezení
 • Změny v nehmotném majetku pro rok 2024
 • Uvedení majetku do užívání – daňově, účetně, stanovení správného data, důsledky
 • Stanovení vstupní ceny
 • Vyvolaná investice
 • Odpisování majetku - účetní a daňové odpisy
 • Mimořádné odpisy §30