INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný a nehmotný majetek v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.10.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Květoslava Novotná 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.10.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Květoslava Novotná 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.10.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
PaedDr. Zdeněk Mensa 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.10.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Kruntorádová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti v roce 2018 a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

 • Dlouhodobý majetek v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů
  • praktické problémy týkající se majetku v souvislosti s novým občanským zákoníkem
  • obsahové vymezení, pořizování a oceňování hmotného a nehmotného majetku v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů
  • vybrané interpretace Národní účetní rady vztahující se k majetku
  • opravy a údržba, modernizace a rekonstrukce hmotného majetku, technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku
  • účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem
  • vyřazení majetku a uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových výdajů (prodej, škoda, částečné vyřazení, zmařená investice)
  • vybrané body z Pokynu D-22 vztahující se k této problematice
 • Dlouhodobý majetek v zákoně o DPH
  • vymezení dlouhodobého majetku
  • dodání a nájem nemovité věci
  • použití majetku i pro jiné účely než podnikání, úprava odpočtu DPH
  • vybrané judikáty vztahující se k majetku
 • Dotazy a diskuze