INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů (právnických osob)

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
19.10.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Procházková
Ing. Christian Žmolík
2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

 • Legislativa účetní a daňová
  • Definice hmotného a nehmotného majetku
   • účetní
   • daňová
  • Ocenění
  • Způsoby pořízení
   • koupí
   • ve vlastní režii
   • darem
   • na úvěr (bankovní, nebankovní)
   • formou finančního leasingu
   • vkladem
   • fúzí
  • Zařazení do užívání
  • Způsoby odpisování
   • účetní
   • daňové
   • osoby oprávněné odpisovat majetek
  • Zvýšení a snížení ocenění v průběhu „života“ majetku v účetnictví
   • technické zhodnocení vs. opravy
   • dotace
   • dar na pořízení majetku
  • Vyřazení z evidence včetně daňových důsledků
   • likvidace (včetně likvidace budovy se záměrem na stejném místě postavit novou)
   • prodej
   • škoda
   • darování
  • Specifické situace
   • finanční leasing (včetně nestandardních průběhů)
   • technické zhodnocení na najatém majetku
   • rezerva na opravu hmotného majetku
   • právo stavby
   • odložená daň
 • Příklady - dlouhodobý hmotný majetek
 • Příklady - dlouhodobý nehmotný majetek