INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví (dvoudenní)

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.8. - 25.8.2020
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Jiří Klíma 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se
31.8. - 1.9.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Jiří Klíma 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Cílem tohoto semináře je rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a v účetnictví. Oblast majetku je velmi rozsáhlá, od problematických právních pojmů občanského práva, přes speciální definice v daních z příjmů, až po zvláštní úpravu v DPH a účetnictví. Navíc jde o oblast, kde každá chyba má důsledky po mnoho let.

Obsahem semináře bude nejprve rozbor právních pojmů, dále rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad bude kopírovat životní cyklus majetku – pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, technické zhodnocení, opravy, až k vyřazení majetku z užívání. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů.
 
Program semináře:

  • Stanovení vstupní ceny, pořizovací ceny
  • Nemovité věci – právně, účetně, daňově
  • Právo stavby
  • Specifika nehmotného majetku – upgrade, update softwaru
  • Technické zhodnocení a opravy najatého majetku
  • Úvěr na majetek a zajišťovací převod práva
  • Technické zhodnocení – aktuální výklady a judikatura