INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.6.2018
9:00 - 14:00
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
JUDr. Eva Kuzmová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s důležitými změnami, které přinese Nařízení Evropského parlamentu a Rady, tzv. GDPR a porovnat jej s legislativními požadavky z pohledu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Program semináře:

  • Představení GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) - právní úprava, zásady zpracování osobních údajů, působnost - věcná, místní, časová, pojmy - osobní údaj, zvláštní kategorie osobních údajů, správce, zpracovatel, zpracování osobních údajů
  • Právní důvody pro zpracování osobních údajů
  • Vymezení povinností správce a zpracovatele osobních údajů - princip odpovědnosti - záznamy o činnostech zpracování, princip založený na riziku - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, povinnost ohlášení bezpečnostního incidentu, povinnost přijetí vhodných opatření správce, informační povinnost, povinnost umožnit subjektu údajů přístup k osobním údajům, sankce při porušení GDPR
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Vymezení práv subjektu údajů - právo být informován o zpracování, právo na přístup k osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo nebýt předmětem profilování
  • Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím