INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Fond kulturních a sociálních potřeb

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.10.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Petra Schwarzová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Správná tvorba a čerpání FKSP není vůbec jednoduchou záležitostí.  Škola mnohdy naráží kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Zejména v roce 2024 došlo k rapidním změnám. Seminář se proto dotkne aktuálních změn v oblasti čerpání benefitů v souvislosti s legislativními změnami a její aplikace do praxe. Zároveň se budeme zabývat i daňovým dopadem na čerpání benefitů z FKSP. Jelikož v dané oblasti došlo pro rok 2024 také k velkým změnám.

Program semináře:

 • Legislativa související s čerpáním FKSP od roku 2024
  • Zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dopady na hospodaření FKSP
  • Zakomponování důležitých §§ z minulé vyhlášky do aktuální legislativy
  • Rozbor právních předpisů z oblasti FKSP pro různé typy organizací (z.250/2000 Sb., 218/2000 Sb., 561/2004 Sb. apod.)
  • Ostatní legislativa spojená s čerpáním FKSP - vyhl. 84/2005 Sb. (43/2001 Sb.), o stravování, 586/1992 Sb., o dani z příjmů apod.
 • Zodpovědnost za FKSP a tvorba rozpočtu
  • Zákoník práce v souvislosti s FKSP
  • Povinnosti vůči odborové organizaci
  • Kompetence organizace bez odborové organizace
 • Správné čerpání FKSP v souvislosti s novou legislativou
  • Vázaná část rozpočtu a správné čerpání na spoření na stáří
  • Druhy spoření na stáří v souladu s legislativou
  • Správné čerpání volné části fondu
 • Zdaňování benefitů FKSP a jejich dopad na rozpočet školy
  • Podrobný rozbor benefitů fondu, které jsou osvobozeny od dani z příjmů fyzických osob
  • Dopad zdaňování benefitů na zaměstnance organizace
  • Dopad zdaňování na organizaci z pohledu finančního
 • Aktuality k termínu konání semináře