INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Ondřej Smetana 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.11.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Ondřej Smetana 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.11.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Ondřej Smetana 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen úředníkům obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, kteří vykonávají finanční kontrolu ve veřejné správě.

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům ucelený přehled o probíhajících změnách a také je seznámit s kontrolním řádem i se zákonem o finanční kontrole v aktuálním znění. Účastníci školení získají schopnost aplikovat zákon o finanční kontrole v praxi, také se dozví informace, které budou moci použít v rámci své praxe.

Program semináře:

 • Úvod a přehled aktuálně probíhajících změn
  • problémy současné právní úpravy
  • shrnutí systému finanční kontroly a vývoje právní úpravy
  • připravovaný zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě (podrobný přehled aktuálního znění připravovaného předpisu)
  • vztah odpovědnosti osob odpovědných za schvalovací postupy podle zákona o finanční kontrole a „politické odpovědnosti“
  • zaměření kontrol příjemců dotací po novelizaci zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění
  • nabývání majetku příspěvkovou organizací obce či kraje - vlastní či svěřený majetek
 • Zákon o finanční kontrole v aktuálním znění
  • struktura zákona a jeho působnost ve veřejné správě
  • základní pojmy a postupy kontrolní činnosti
  • systém finanční kontroly
  • dobrá praxe v oblasti vnitřního kontrolního systému (provázanost schvalovacích postupů s účetnictvím, minimalizace schvalovacích postupů, minimální nastavení systému řízení rizik)
 • Kontrolní řád
  • působnost předpisu
  • základní pojmy
  • průběh veřejnosprávní kontroly na místě - poznatky o využití kontrolního řádu z praxe (např. způsoby realizace doručování protokolu do datových schránek, využití institutu úkonů předcházejících kontrole)
 • Shrnutí, závěr, dotazy a diskuze