INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Finanční kontrola a její provádění v příspěvkových organizacích

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.9.2017
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Milana Otrusinová Ph.D. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
3.10.2017
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Milana Otrusinová Ph.D. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.10.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Milana Otrusinová Ph.D. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníkům semináře bude podán praktický výklad k provádění finanční kontroly v příspěvkových organizacích s důrazem na aktuální legislativu a zároveň budou upozorněni na nejčastější omyly a pochybení v praxi.

Program semináře:

 • Základní právní předpisy v oblasti finanční kontroly a vymezení základních pojmů
  • zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, včetně prováděcí vyhlášky
  • obsah finanční kontroly
  • hlavní cíle finanční kontroly
  • organizační zajištění finanční kontroly
  • veřejnoprávní kontrola
 • Vnitřní kontrolní systém
  • účastníci a procesy
  • povinnosti zaměstnanců pro zajištění vnitřního kontrolního systému
  • předběžná kontrola
  • průběžná a následná kontrola
  • kontrolní metody, kontrolní postupy, schvalovací postupy
 • Problematika vnitřních předpisů
  • směrnice pro zajištění finanční řídící kontroly uvnitř příspěvkové organizace
  • náležitosti a obsah vnitřních směrnic
 • Vybrané problematické okruhy v oblasti finanční kontroly