INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Finanční hospodaření obcí a DSO – finance, rozpočet a rozpočtový proces - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.11.2022
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Bc. Dana Giblová 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Hlavním cílem tohoto webináře je seznámit úředníky s pravidly hospodaření s finančnímu prostředky územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a také je seznámit s praktickou stránkou sestavování střednědobého výhledu, rozpočtu a rozpočtového procesu. Důraz bude kladen na nejčastější nedostatky zjištěné při přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí. Rovněž se dozví informace, které budou moci použít v rámci své praxe.

Webinář je určern pro úředníky dle §2 zákona č. 312/2002 Sb., kteří pracují na úsecích financí a rozpočtů, kteří se zabývají danou problematikou.

Program webináře:

  • Úvod a přehled aktuální právní úpravy
  • Problémy současné právní úpravy
  • Nástroje finančního hospodaření
  • Funkce a obsah sestavování rozpočtů ÚSC a svazku obcí – příjmy a výdaje rozpočtu
  • Poskytnutí dotací z rozpočtu ÚSC
  • Rozpis rozpočtu
  • Změny rozpočtu
  • Proces sestavování a zveřejňování závěrečného účtu ÚSC a svazku obcí
  • Důsledky nedodržení zákonem daných povinnost