INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.5.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lukáš Křesálek 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Úzce zaměřený specializovaný seminář, v němž budou účastníci seznámeni s problematikou elektronického zadávání veřejných zakázek. Posluchači se dozví nejen teoretické informace, ale zejména praktické zkušenosti s realizací elektronických procesů ve veřejných zakázkách. Díky širokým zkušenostem lektora kurzu z praxe, je možné s jeho účastníky řešit i konkrétní dotazy a odnést si ze vzdělávací akce přínosná doporučení. Lektor je certifikovaným školitelem Ministerstva pro místní rozvoj pro Národní elektronický nástroj (NEN) a zkušeným administrátorem veřejných zakázek v nejběžnějších elektronických nástrojích.

Program semináře:

  • Právní úprava elektronického zadávání veřejných zakázek a její působnost
  • Postupy před zahájením zadávacího řízení
  • Zahájení zadávacího řízení a lhůta pro podání žádostí nebo nabídek
  • Podávání nabídek a žádostí elektronicky, jejich příjem a otevírání
  • Rozhodnutí zadavatele a jeho oznámení dodavatelům
  • Součinnost vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy a uzavření smlouvy
  • Elektronizace ve vztahu k námitkám a přezkumu úkonů zadavatele u ÚOHS
  • Praktické ukázky a diskuze nad postupy účastníků kurzu