INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Elektronická evidence tržeb pro podnikatele

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.12.2017
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Mgr. Šárka Zbožínková 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.12.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Šárka Zbožínková 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.12.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Šárka Zbožínková 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zavedl nové povinnosti při evidování „hotovostních“ plateb, a aktuálními metodickými pokyny vydanými v souvislosti s aplikací tohoto zákona.

Svým zaměřením je seminář vhodný pro všechny, kteří inkasují v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a chtějí se na evidování tržeb řádně připravit. Seminář je veden spíše optikou poplatníka a předmětem výkladu nejsou technické aspekty fungování systému.

Program semináře:

 • Základní principy systému elektronické evidence tržeb (tzv. EET)
 • Právní a metodický rámec
 • Vymezení evidované tržby (kdo a jaké tržby bude povinen evidovat)
 • Zatřídění do jednotlivých fází
 • Evidence tržeb v případě minoritních (doplňkových) činností
 • Tržby vyloučené z evidování
 • Režimy evidování tržeb (bežný a zjednodušený režim), doba odezvy
 • Řešení situací při evidenci tržeb (výpadek internetového spojení,  porucha tisku, nefunkční pokladna apod.) a kódy generované při evidenci tržeb
 • Provádění storna a opravy evidované tržby
 • Evidence tržeb přijímaných prostřednictvím dopravců
 • Autentizační údaje a postup pro jejich získání
 • Webová aplikace Elektronická evidence tržeb
 • Certifikát pro evidenci tržeb
 • Základní povinnosti poplatníka při evidování tržeb
 • Údaje zasílané na server finanční správy
 • Údaje uváděné na účtence
 • Závazné posouzení v oblasti evidence tržeb
 • Kontrolní pravomoci při evidenci tržeb, kontrolní nákupy
 • Správní delikty na úseku elektronické evidence tržeb a možné sankce, opatření k vynucení nápravy
 • Zákon o evidenci tržeb z pohledu zákazníka
 • Sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické osoby
 • Změna zákona o DPH – snížení sazby DPH pro stravovací služby