Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Důchodové pojištění, vedení ELDP a povinnosti zaměstnavatelů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.12.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Jana Dorčáková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
14.12.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Dorčáková 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
15.2.2022
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Jana Dorčáková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.2.2022
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Jana Dorčáková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.2.2022
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Jana Dorčáková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
23.2.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Dorčáková 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.2.2022
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Jana Dorčáková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na školení budete seznámeni s aktuální problematikou důchodového pojištění, posledními legislativními úpravami a ukážeme si, jak správně vyplňovat evidenční list důchodového pojištění.

Program semináře:

 • Přehled právních předpisů
 • Okruh pojištěných osob, vznik účasti na pojištění
 • Druhy důchodů, náhradní doby pojištění a jejich hodnocení
 • Zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • Zaměstnávání předčasných starobních  důchodců - ohlašovací povinnost
 • Vzorový výpočet starobního důchodu v roce 2021 a v roce 2022
 • Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění a používané tiskopisy
 • Zásady při vyplňování ELDP
 • Příklady vyplňování ELDP:
  • u zaměstnání, zaměstnání malého rozsahu, u dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
  • příklady vyplňování ELDP v souvislosti s mimořádnými  opatřeními při epidemii v roce 2021
  • neplacené volno
  • zúčtovaný příjem po skončení zaměstnání
  • zaměstnání po vzniku nároku na důchod
  • pro  předčasného starobního důchodce
  • peněžitá pomoc v mateřství a zúčtovaný příjem, rodičovská dovolená atp.
 • Dotazy, diskuze