INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.12.2022
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Marika Voženílková 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
9.2.2023
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Marika Voženílková 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je na praktických příkladech probrat dopady změn Směrnice, Nařízení Rady 282/2011 a posledních novel zákona o DPH.

Webinář je určeno pro účetní a daňové poradce, kteří řeší prakticky problematiku daně z přidané hodnoty u svých klientů plátců, identifikovaných osob a podnikatelů.

Program webináře:

 • Nový limit pro registraci plátce, dopady přechodných ustanovení pro osoby s obratem mezi 1 a 2 mil. Kč , možnosti zrušení registrace plátce
 • Změny u kontrolních hlášení
 • Místo plnění u dodání zboží s přepravou a bez přepravy, s následnou instalací nebo montáží vlastními zaměstnanci, subdodavatelsky,
 • Místo plnění u služeb, kdo je osobou povinnou přiznat daň, příklady, příklady
 • Prokazování osvobození u dodání zboží do jiného členského státu, u vývozu zboží,
 • Situace, kdy zboží je přepravováno jinam, než kam je fakturováno v rámci ES a třetích zemí
 • Problematika služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží
 • Nájmy dlouhodobé, krátkodobé, poskytnutí různých práv, ubytovací služby, změny účelu použití
 • Dovozy zboží nízké hodnoty, prodeje dovezeného zboží na dálku, dovozy zboží režimu 42, osvobození dovozu
 • Aktuality, judikatura, koordinační výbory
 • Diskuse, odpovědi na dotazy