INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.2.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Olga Holubová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH, která se dotkne všech plátců. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Program semináře:

 • Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing
 • Sledování obratu
 • Osoby povinné k dani - nové vymezení
 • Speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty
 • Digitální služby - místo plnění
 • Poukazy - nová pravidla
 • Doručování daňových dokladů, záznamní povinnost
 • Nový výpočet daně, zaokrouhlování
 • Směna, platby virtuální měnou
 • Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
 • Osvobození bez nároku na odpočet
 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
 • Korekce odpočtu a změna režimu nově
 • Vracení daně
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Časový posun