INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Ivana Langerová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.11.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Ivana Langerová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.12.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Ivana Langerová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.12.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Ivana Langerová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na změny v ČR od ledna 2019 (navrženo je např. vracení DPH z nedobytných pohledávek, nová pravidla pro poukazy, omezení možnosti zdaňování nájmů), zmíněny budou i plánované změny v rámci EU v nejbližších letech, kde má být např. stávající systém osvobozeného dodání zboží do jiného členského státu nahrazen tak, že dodání zboží bude zdaněno pouze v členském státě určení jeho sazbami, přičemž odvést daň bude povinen zpravidla dodavatel. Pouze v případě, že dodavatel i pořizovatel budou tzv. certifikovanou osobou povinnou k dani, bude uplatňován přenos daňové povinnosti a daň přizná pořizovatel.

Dále se bude seminář zabývat změnami zákona o DPH v roce 2018 a na praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH od července 2017 v návaznosti na informace a výkladová stanoviska GFŘ:

  • zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení)
  • pořízení zboží, které je přepraveno do jiného členského státu pod českým DIČ – sankční povaha zdanění
  • nová úprava mank a škod - vyrovnání a úprava uplatněného odpočtu
  • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti