INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.2.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Marika Voženílková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem školení je probrat prakticky aktuální témata na dani z přidané hodnoty a připravit posluchače na implementaci Směrnic od roku 2019 a další změny v průběhu roku. Posluchači obdrží podrobný písemný materiál, jehož součástí budou výklady, příklady a aktuální stanoviska finanční správy.

Školení je určeno pro účetní, daňové poradce, plátce DPH, kteří řeší v praxi problematiku uplatňování DPH.

Program semináře:

 • Koreční mechanismy nároku na odpočet daně ke konci roku v příkladech včetně odcizení a jiné ztráty majetku
 • Jak rozdělit společnost a fakturovat  od ledna 2019
 • Pravidla pro poukazy a jak s nimi nakládat od ledna 2019
 • Digitální služby a místo plnění od ledna 2019
 • Ekonomická činnost a výpočet obratu
 • Změny u nájmu s opcí odkupu
 • Základ daně, cena obvyklá
 • Opravy základu daně nově
 • Změny ve výpočtu daně
 • Rozšíření oprav u nedobytných pohledávek
 • Doručení daňového dokladu a povinnost vynaložit nezbytné úsilí
 • Vývoz zboží v příkladech a služby vázané na vývoz a dovoz
 • Úrok z prodlení
 • Nárokování daně u zahraničních osob
 • Změny v nároku na odpočet daně při registraci a deregistraci
 • Problematika neuznání nároku na odpočet, dokazování, ručení, zajišťovací příkazy atd.
 • Další změny a aktuality ke dni konání