INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.12.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Ivana Langerová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.12.2017
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Ivana Langerová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář se bude zabývat změnami zákona o DPH od ledna 2018 podle aktuálního legislativního stavu. Mělo by například dojít ke změnám v oblasti kontrolního hlášení v reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/15 ze dne 6.12.2016.
Dále bude seminář zaměřen na praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH od července 2017 v návaznosti na informace a výkladová stanoviska GFŘ.

Účastníci na školení obdrží:
ÚZ - Daň z přidané hodnoty 2017

Program semináře:

  • změny zákona o DPH od ledna 2018 podle aktuálního legislativního stavu
  • zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení)
  • upřesnění místa plnění v § 10 ve vazbě na Nařízení EU
  • pořízení zboží, které je přepraveno do jiného členského státu pod českým DIČ – sankční povaha zdanění
  • nová úprava mank a škod
  • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
  • ručení za daň
  • institut nespolehlivé osoby