INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím (dvoudenní)

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
8.8. - 9.8.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Jiří Klíma 3.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Cílem tohoto semináře je komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb. U každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Obdobně operace vztahující se k dovozu a vývozu, dodání zboží s montáží apod.

Seminář je koncipován při nadstandardním časovém rozsahu tak, aby bylo možno probrat podrobně celou oblast zájmu, od vysvětlení základních pojmů a základních pravidel až po nejsložitější vícestranné obchody, dodávky v celních skladech atd.
V rámci semináře budou samozřejmě zohledněny dopady intrakomunitárních dodávek do kontrolního hlášení.

Program semináře:

  • pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí
  • opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně
  • pronájem movitých věcí, pořízení zboží z jiného členského státu
  • zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží 
  • dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady
  • vývoz zboží - daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, data, kurzy