INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH u oprav základu daně ve vazbě na opravné daňové doklady v roce 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.9.2022
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dagmar Fitříková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.9.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Oprava základu daně představuje specifickou oblast uplatňování DPH postihující běžné dodávky zboží a služeb, specifické opravy základu daně dopadající na nedobytné pohledávky a vedle toho také opravy chyb spočívajících v uplatnění DPH v nesprávné výši.

Cílem semináře je poskytnout návod, jak rozlišovat mezi jednotlivými typy oprav a opravnými daňovými doklady a jak údaje související s opravou správně promítnout do daňového přiznání a kontrolního hlášení k DPH na straně příjemce a poskytovatele plnění.

Program semináře:

  • Aktuální informace pro rok 2022 – stručný přehled
  • Charakteristika jednotlivých oprav - upozornění na odlišnosti, právní rámec 
  • Oprava základu daně – praktický návod, jak rozlišit mezi jednotlivými typy oprav z pohledu DPH
  • Důvod opravy – upozornění na odlišnosti (klasické opravy např. přímé a nepřímé bonusy, skonta, reklamace, oprava jako důsledek chybného postupu, oprava u nedobytných pohledávek) 
  • Opravné daňové doklady a jejich použití v praxi
  • Náležitosti opravných daňových dokladů s rozlišením pro jednotlivé typy oprav
  • Časové souvislosti – den uskutečnění plnění, promítnutí jednotlivých oprav do správného zdaňovacího období s ohledem na důvod provedení opravy
  • Promítnutí opravných daňových dokladů do daňového přiznání a kontrolního hlášení
  • Upozornění na časté chyby
  • Diskuze a odpovědi na dotaz