INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH 2019 - aktuální problematika

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.4.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Školení má za cíl seznámit posluchače s aktuálními problémy uplatňování DPH. Dle aktuálního vývoje legislativy budou posluchači upozorněni na schválené nebo navrhované změny pro rok 2019.  Část bude věnována sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 a problémovým oblastem.

Program semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR, upozornění na změny v roce 2019.
 • Vymezení základních pojmů – změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH
 • Místo plnění – praktické příklady, upozornění na změny v roce 2019 u vybraných služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani.
 • Sazby daně – aktuální problémy týkající se sazeb DPH, předpokládané změny v oblasti sazeb daně v roce 2019.
 • Vznik povinnosti přiznat daň a DUZP – změny pro rok 2019, specifická pravidla u platebních poukazů.
 • Základ daně a oprava základu daně - praktický postup, rozšíření možnosti oprav v roce 2019.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, upozornění na časté chyby, změny v roce 2019.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2018 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2019.
 • Správa DPH - praktické problémy v oblasti správy DPH, praktická aplikace pravidel u společně podnikajících osob (společnost, dříve sdružení), změny v roce 2019.
 • Kontrolní hlášení (KH) – zkušenosti z praxe, specifické typy daňových dokladů a jejcich uvádění v KH (souhrnný daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklady), časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení povinností spojených s KH.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 -vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2018, změna zdaňovacího období v roce 2019.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.