INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPFO z pohledu daňového přiznání

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.11.2019
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Vladislava Pěničková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o daních z příjmů z pohledu zdaňování příjmů fyzických osob za rok 2019.

Program semináře:

Daň z příjmů fyzických osob – zdaňovací období 2019

  • předmět daně z příjmů fyzických osob
  • příjmy osvobozené od daně (bezúplatné příjmy)
  • základ daně (daňová ztráta)
  • daň stanovená paušální částkou
  • zdaňování příjmů ze samostatné činnosti (společné příjmy a výdaje, rozdělování na spolupracující osoby)
  • zdaňování příjmů z kapitálového majetku, z nájmu, ostatních příjmů
  • nezdanitelné části základu daně
  • slevy na dani
  • daňové zvýhodnění na vyživované děti

Odpovědi na dotazy, diskuse