INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dovolená v roce 2019 včetně navrhovaných změn, překážky v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.6.2019
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Bc. Ilona Bartovská 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva. Cíl semináře: prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce platných a účinných v roce 2019. Výklad bude rovněž zaměřen na zásadní změny v zákoníku práce v roce 2019.

Program semináře:

  • Úprava a změny v dovolené dle navrhované novely zákoníku práce od 1.7.2019
  • Právo na dovolenou a její výměra – praktické problémy, příklady výpočtů, zaokrouhlování, dodatková dovolená, změna zaměstnání
  • Rozvrh čerpání dovolené a její určení, určení dovolené při nesplnění podmínek, úhrada nákladů za dovolenou, přerušení dovolené, dovolená po mateřské, hromadné čerpání dovolené
  • Krácení dovolené, dovolená a výkon veřejné funkce, kontrola dodržování povinností
  • Právní úprava překážek v práci – dočasná pracovní neschopnost, mateřská, rodičovská a tzv. otcovská, jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, výkon občanské povinnosti, zákonem neupravené překážky v práci
  • Oznamování a prokazování překážek v práci na straně zaměstnance
  • Prostoj, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, částečná nezaměstnanost, překážky v práci při pracovní cestě
  • Právní úprava pracovní doby – principy rozvrhování a evidence pracovní doby
  • Práce z domova, pružné rozvržení pracovní doby a atypické formy rozvržení pracovní doby, práce přesčas, výkladové problémy v oblasti pracovní doby
  • Diskuse