INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.10.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Zuzana Švédová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.10.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Zuzana Švédová 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
1.11.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Zuzana Švédová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
8.11.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
JUDr. Zuzana Švédová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávání je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání o místních poplatcích s důrazem na jejich správu podle daňového řádu a vyměnit si zkušenosti se způsobem aplikace příslušných ustanovení.

Program semináře:

  • Vymáhání místních poplatků (§. 175 – 232 daň. řádu): volba způsobu vymáhání (volba způsobu a rizika s ním spojená – „zjevný nepoměr“), exekuční titul (jeho náležitosti), vztah daňové exekuce k OSŘ, nařízení daňové exekuce a způsoby daňové exekuce, náležitosti exekučního příkazu, dražba, odklad a zastavení daňové exekuce, exekuční náklady
  • Insolvence – obecně o insolvenčním řízení - prohlášení úpadku, způsoby řešení úpadku, postavení úpadce a insolvenčního správce, přezkumné jednání, dopad skončení insolvence na závazky dlužníka; jak se promítnou jednotlivé fáze insolvence do řízení o místních poplatcích (aplikace §§ 222 - 224 daňového řádu), otázka zániku daňových nedoplatků – s důrazem na přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a případ, kdy je oddlužení fyzické osoby zrušeno
  • Přeměny právnických osob - stručný přehled - jejich dopad na jednání právnických osob v daňovém řízení a dále přenos daňové povinnosti ve vazbě na přeměnu PO - aplikace § 240 daňového řádu
  • Přihlášení pohledávky, která nebyla vymáhána, ale je vykonatelná, do dražby: vykonatelný titul, jak postupovat při zaplacení pohledávky dlužníkem, odhlášení pohledávky z dražby
  • Přihlášení pohledávky do dědického řízení (§ 239 daň. řádu)
  • Dělená správa (§ 161- 162)