INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.10.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
JUDr. Zuzana Švédová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.11.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Zuzana Švédová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.11.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Zuzana Švédová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
11.11.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Zuzana Švédová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávání je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání o místních poplatcích s důrazem na jejich správu podle daňového řádu. Vyměnit si zkušenosti se způsobem aplikace příslušných ustanovení daňového řádu na správu místních poplatků obecními úřady.

Program semináře:

  • Aktuální informace z legislativy místních poplatků
  • Vybrané otázky z insolvenčního zákona, které mají vazbu na daňové řízení - volba způsobu vymáhání (volba způsobu a rizika s ním spojená – „zjevný nepoměr“), exekuční titul (jeho náležitosti), vztah daňové exekuce k OSŘ, nařízení daňové exekuce a způsoby daňové exekuce, náležitosti exekučního příkazu, dražba, odklad a zastavení daňové exekuce, exekuční náklady
  • Daňové řízení u poplatníků a plátců místních poplatků, u kterých byl zjištěn úpadek - obecně o insolvenčním řízení - prohlášení úpadku, způsoby řešení úpadku, postavení úpadce a insolvenčního správce, přezkumné jednání, dopad skončení insolvence na závazky dlužníka; jak se promítnou jednotlivé fáze insolvence do řízení o místních poplatcích (aplikace §§ 222 - 224 daňového řádu), otázka zániku daňových nedoplatků – s důrazem na přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a případ, kdy je oddlužení fyzické osoby zrušeno
  • Daňové řízení u poplatníků fyzických osob v případě jejich úmrtí a vazba na právní úpravu dědického řízení v občanském zákoníku
  • Přeměny právnických osob - stručný přehled - jejich dopad na jednání právnických osob v daňovém řízení a dále přenos daňové povinnosti ve vazbě na přeměnu PO - aplikace § 240 daňového řádu