INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlouhodobý majetek v roce 2019 pro podnikatelské subjekty

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.11.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Květoslava Novotná 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.11.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Květoslava Novotná 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti v roce 2019 a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

 • Vymezení dlouhodobého majetku, definice pojmů, účtování, oceňování
  • Členění DM - hmotný, nehmotný, finanční
  • Opravy, udržování, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace
  • Pořízení, pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena
  • Odpisy – účetní odpisový plán, daňové odpisy
  • Podle vyhlášky k zákonu o účetnictví
  • Podle zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách
  • Interpretace NUR (národní účetní rady)
  • Závěry koordinačních výborů KDP ČR (komory daňových poradců)
 • Příklady chybovosti z praxe
  • stanovení okamžiku zařazení do užívání
  • stanovení odpisového plánu pro účetní odpisy
  • správný výpočet daňových odpisů
  • daňová optimalizace při volbě odpisů
  • postup u technického zhodnocení majetku
  • postup při legislativních změnách 
  • rezervy na opravy, plán oprav, tvorba, čerpání, rozpuštění
  • majetek pořízený formou dotace
  • směna majetku
  • problematika majetku v nájmu
  • DM a dopady DPH
  • vybrané body z pokynu D-22, sdělení a informace GFŘ, příklady judikatury NSS
 • Připravované změny – zásadní novela Zákona o DPH a Daňového řádu
 • Dotazy, diskuse