INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlouhodobý majetek pro podnikatele

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.12.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Vilém Juránek 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Školení je zaměřeno na výklad účetní a daňové legislativy týkající se dlouhodobého majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají v praxi.

Program semináře:

  • Vymezení dlouhodobého majetku
  • Oceňování dlouhodobého majetku
  • Evidence a vykazování dlouhodobého majetku
  • Inventarizace dlouhodobého majetku
  • Technické zhodnocení dlouhodobého majetku
  • Odpisy dlouhodobého majetku
  • Dočasné x trvalé snížení hodnoty
  • Účtování dlouhodobého majetku