V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Deregulace cen v pohřebnictví - webinář

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
24.6.2021
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D.
Kateřina Křečková
2.000,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky se změnou regulace cen na hřbitovech a v ostatních smutečních službách od roku 2021. Rozebrána bude zejména problematika nového cenového výměru Ministerstva financí 01/2021, kontrola cenotvorby, vedení evidencí, oceňování služeb a pasportu hřbitova.

Odpovězeny budou aktuální poznatky z kontrol cen na pohřebištích prostřednictvím specializovaných finančních úřadů. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací novely zákona o pohřebnictví na provoz pohřebiště.

Cílovou skupinou jsou úředníci podle zákona č. 312/2002 Sb., mající na starosti agendu pohřebnictví.

Program webináře:

 • Právní předpisy pro oblast cen
 • Stanovení maximální ceny pronájmu u pozemků pro hrobová místa
 • Stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány
 • Vymezení jednoznačně regulovaného zboží
 • Stanovení, za jakých podmínek regulace platí, včetně vymezení okruhu poskytovatelů služeb a kupujících, kteří jsou touto regulací zavázáni
 • Forma zveřejnění regulace
 • Zákon o pohřebnictví – velká novela účinná od 1. září 2017, přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti
 • Kontrolní orgány v regulaci cen
 • Nové přestupky v pohřebnictví
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech
 • Vybraná problematika řádů pohřebišť
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe