V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 - výklad a souvislý příklad

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.2.2021
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Eva Nedorostková 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se právnických osob a upozornit je na nejdůležitější změny v zákoně platné poprvé za zdaňovací období roku 2020.

Program webináře:

  • Nedílnou součástí zadání příkladu budou i schválené změny ZDP pro poplatníky DPPO platné pro uvedené ZO
  • Transformace výsledku hospodaření na základ daně prostřednictvím jednotlivých řádků DaP poplatníků DPPO - rozbor zadaných účetních operací ve zpracovaném uceleném příkladu 
  • Rozbor příslušných ustanovení zákona vážících se k jednotlivým účetním operacím příkladu 
  • Upozornění na chyby při stanovení základu daně - prakticky
  • Aktuální metodické pokyny, sdělení a informace MF a GFŘ
  • Diskuze, dotazy účastníků