INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně vazby na účetní závěrku

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.2.2019
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
PaedDr. Zdeněk Mensa 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na školení se dozvíte vše o podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně vazby na základní závěrkové operace.

Program semináře:

 • Obecně k povinnosti podat daňové přiznání a problematice plných mocí
 • Kontrola správnosti a následné porovnání účetních a daňových odpisů a zůstatkových cen
 • Kontrola základních závěrkových operací
  • Účty časového rozlišení
  • Tvorba dohadných položek
  • Tvorba opravných položek s důrazem na pohledávky
  • Inventarizační rozdíly a jejich daňové posouzení
  • Kursové rozdíly
 • Kontrola dalších položek s možností vlivu na základ daně
  • Závazky po lhůtě splatnosti
  • Zákonné rezervy
  • Majetkové podíly a jejich případné přecenění
 • Problematika uplatnění daňové ztráty a dalších odčitatelných položek
 • Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob