INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů právnických osob za rok 2017, změny pro rok 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.2.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Květoslava Novotná 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
7.2.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Květoslava Novotná 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.2.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Květoslava Novotná 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.2.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Květoslava Novotná 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře seznámit posluchače s aktualitami v oblasti daně z příjmů právnických osob a vším, co souvisí se správným stanovením daně za zdaňovací období započaté v roce 2017. Účastníci budou rovněž stručně informováni o účetních a daňových změnách v roce 2018.

Program semináře:

 • Výstup z účetnictví, vazba daňového přiznání na účetní závěrku
 • Přehled změn v účetnictví a dani z příjmů roce 2017
 • Poplatníci DPPO, předmět daně, podmínky pro osvobozen
 • Základ daně, položky snižující základ daně a daňová ztráta
 • Účetní a daňové odpisy, problematika dlouhodobého majetku
 • Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů – vybraná problematika § 24 a 25 (zaměstnanecké benefity, kniha jízd nebo výdajový paušál, obvyklé ceny, bezúročné půjčky a další)
 • Úpravy základu daně – zvýšení, snížení dle § 23
 • Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob – nejčastější chyby (výsledek hospodaření z účetnictví, opravné položky, rezervy, odčitatelné položky, slev, daňová ztráta, dodatečné daňové přiznání). Práce s formulářem.
 • Termíny a způsob podání přiznání
 • Stručné informace o účetních a daňových změnách od 1.1.2018 dle aktuální legislativy
 • Diskuse, dotazy